1. Casa
  2. Centre d'ajuda
  3. Tot el que has de saber
  4. Assegurança i proteccions addicionals

Centre d'ajuda

Per a atendre millor els teus dubtes, si us plau, selecciona la categoria que correspon a la teva demanda:

Assegurança i proteccions addicionals

En Virtuo, l'assegurança bàsica està automàticament inclosa en el lloguer.

L'assegurança bàsica inclou:
Cobertura de Responsabilitat Civil d'acord amb la normativa vigent que cobreix la responsabilitat de l'Arrendatari pels danys causats a tercers.
Garantia de Robatori, Incendi i Danys en cas d'accident per als vehicles arrendats.
La garantia individual de conductors/passatgers que ofereix cobertura als conductors i passatgers del vehicle arrendat.
Aquestes garanties s'exerceixen dins dels límits (quantitats i franquícies) establerts en el contracte de lloguer.

Per a major tranquil·litat, Virtuo ofereix 3 opcions de protecció addicionals:
Les opcions de Protecció Premium, Protecció Plus o la Protecció de llandes i pneumàtics. Aquestes, en cas de contractar-les, permeten reduir o eliminar el cost dels danys que estarien a càrrec de l'arrendatari en cas de sinistre, és a dir l'import de la franquícia.

La Protecció Premium redueix la franquícia a 0 euros i cobreix per tots els desperfectes causats al vehicle durant el lloguer, sempre que es compleixin els termes i condicions de l'assegurança.

L'opció Protecció Plus redueix la franquícia a pagar en cas de danys. La quantitat màxima havent contractat la Protecció Plus dependrà del model de vehicle triat, i s'indica en el procés de compra i en el contracte de lloguer .


La Protecció de Pneumàtics i llandes redueix a 0 euros l'import màxim a pagar en cas de danys que afectin només els pneumàtics (burxada, hèrnia) i/o a les llandes d'aliatge.


Pots consultar la informació en les nostres condicions generals: https://www.govirtuo.com/es/terms-and-conditions i en les nostres condicions d'assegurança: https://www.govirtuo.com/es/insurance-terms-and-conditions.


T'ha estat útil aquesta resposta?