1. Casa
  2. Avís legal del lloc web

Avís legal del lloc web

Reservar un virtuo

El web, accessible a l'adreça URL https://www.govirtuo.com (d'ara endavant, denominat el "Web"), ha estat editat per l'empresa VIRTUO TECHNOLOGIES (d'ara endavant denominat "VIRTUO"), una societat anònima simplificada amb un capital de 206.140 euros, registrada al Registre Mercantil i de Societats de Paris amb el número 813 197 589, amb domicili social a 5 rue des Indes Noires - 80440 Boves, França, i les següents dades de contacte:


virtuo technologies

5 rue des Indes Noires
80440, Boves

RCS : 813 197 589

Capital social : 206.140

E-mail de contacte: [email protected]

Número de teléfon: +33 (0)1 8509 0900


El director de la publicació és en Karim KADDOURA, president de l'empresa VIRTUO TECHNOLOGIES.


El web és propietat Google Ireland Limited
Gordon House, Barrow Street
Dublin, Ireland


Més informació