1. Casa
  2. Centre d'ajuda
  3. Abans del lloguer
  4. Tot sobre la franquícia i proteccions addicionals

Centre d'ajuda

Per a atendre millor els teus dubtes, si us plau, selecciona la categoria que correspon a la teva demanda:

Tot sobre la franquícia i proteccions addicionals

A Virtuo, l'assegurança bàsica està automàticament inclosa en el lloguer.

L'assegurança bàsica inclou:
Cobertura de Responsabilitat Civil pels danys causats a tercers.
Cobertura per Robatori, Incendi i Danys dins dels límits (quantitats i franquícies) establerts en el contracte de lloguer.

Per a major tranquil·litat, Virtuo ofereix 3 opcions de protecció addicionals que permeten reduir o eliminar l'import de la franquícia en cas de danys:

Les opcions de Protecció Prèmium, Protecció Plus o la Protecció de llandes i pneumàtics.

La Protecció Prèmium redueix la franquícia a 0 euros i cobreix per tots els desperfectes causats al vehicle durant el lloguer, sempre que es compleixin els termes i condicions de l'assegurança.

L'opció Protecció Plus redueix la franquícia a pagar en cas de danys. La quantitat màxima amb la Protecció Plus dependrà del model de vehicle triat, i s'indica en el procés de compra i en el contracte de lloguer.

La Protecció de Pneumàtics i llandes redueix a 0 euros l'import màxim a pagar en cas de danys que afectin només els pneumàtics (burxada, hèrnia) i/o a les llandes d'aliatge.

Pots consultar la informació en les nostres condicions generals: https://www.govirtuo.com/es/terms-and-conditions i en les nostres condicions d'assegurança: https://www.govirtuo.com/es/insurance-terms-and-conditions.


T'ha estat útil aquesta resposta?